Εταιρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Θεματοφυλακίου

Σε συνεργασία με τους άρτια καταρτισμένους δικηγόρους της Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ παρέχουμε οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τους φορολογικούς στόχους των πελατών μας και να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα αξιόπιστων λογιστικών υπηρεσιών και φοροτεχνική υποστήριξη με στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ελαχιστοποιήσουν το λειτουργικό τους κόστος, να αποδεσμεύσουν πολύτιμους πόρους και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες και Υποστήριξη

Ο Κυπριακός φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 19%, ενώ ο φόρος εισοδήματος εταιρειών είναι 12,5% καθιστώντας τη Κύπρο μια από τις χαμηλότερες χώρες φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και φορολογικής συμμόρφωσης τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς πελάτες σχετικά με άμεσους και έμμεσους φόρους. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές και παρέχουμε υποστήριξη κατά τη διαδικασία φορολογικής έρευνας.

Ταμεία

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάρθρωση κεφαλαίων είτε ενδιαφέρεστε για αγορά είτε για μερική επένδυση σε μια επιχείρηση. Συμβουλεύουμε για κάθε στάδιο της συναλλαγής, από τη δημιουργία κεφαλαίων έως τις στρατηγικές φορολογικής διάρθρωσης και εξόδου. Σε συντονισμό με τους νομικούς μας συμβούλους θα σας βοηθήσουμε να διαπραγματευτείτε εμπορικούς και νομικούς όρους και θα συντάξουμε όλα τα σχετικά έγγραφα.

Αναδιαρθρώσεις, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε όλα τα στάδια της M&A από τη δημιουργία επιχειρηματικών συμμετοχών, τη χρηματοδότηση, τις συμφωνίες μετόχων, τη λειτουργία, την αναδιάρθρωση και τις στρατηγικές τελικής εξόδου από τη αγορά. Είτε είστε αγοραστής ή πωλητής συμβουλεύουμε για φορολογικά ζητήματα, κινδύνους και επιπτώσεις δικαιοδοσίας και διεξάγουμε τη δέουσα επιμέλεια, ανάλογα με την περίπτωση.