Σύμβουλοι Εταιρικού Τμήματος

Άντης Καπλάνης
Διευθύνων Σύμβουλος
Περισσότερα
Μάριος Καστανιάς
Οικονομικός Διευθυντής
Περισσότερα
Μάριος Μαυρίκιος
Διευθυντής Διοίκησης
Περισσότερα
Μαρία Τουμάζου
Λογιστής
Περισσότερα
Στάλω Παφίτου
Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός
Περισσότερα
Ιωάννα Ευσταθιάδη
Λογιστής
Περισσότερα
Ανδρέας Σωτηρίου
Λογιστής
Περισσότερα
Κατερίνα Τσερίκτσογλου
Λογιστής
Περισσότερα
Ιωάννα Ακονά
Διοικητικός Λειτουργός
Περισσότερα
Φάνια Λούκα
Λογιστής
Περισσότερα
Μαριάννα Ντβάλη
Λογιστής
Περισσότερα