Αναδιαρθρώσεις, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

 

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε όλα τα στάδια της M&A από τη δημιουργία επιχειρηματικών συμμετοχών, τη χρηματοδότηση, τις συμφωνίες μετόχων, τη λειτουργία, την αναδιάρθρωση και τις στρατηγικές αγοράς τελικής εξόδου. Είτε είστε αγοραστής ή πωλητής συμβουλεύουμε για φορολογικά ζητήματα, κινδύνους και επιπτώσεις δικαιοδοσίας και διεξάγουμε τη δέουσα επιμέλεια, ανάλογα με την περίπτωση.

  • Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες μας η οποία περιλαμβάνει δέουσα επιμέλεια (due diligence) φοροτεχνικό σχεδιασμό, καθοδήγηση για τη βέλτιστη δομή της συναλλαγής και παρακολούθηση της συναλλαγής σε όλα της τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση.
  • Due Diligence - Οικονομική, Φορολογική, GDPR - σε συνεργασία με τους νομικούς εμπειρογνώμονες της εταιρείας μας νομική και οικονομική διερεύνηση συμβάσεων της συναλλαγής.
  • Ρυθμίσεις Μετόχων
  • Σε περίπτωση που η προτεινόμενη συναλλαγή ελλοχεύει θέματα μονοπωλίου και ανταγωνισμού, κατέχουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις για μια επιτυχή συναλλαγή. Παρέχουμε έρευνα και μελέτη αγοράς, συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων, συντονισμό με τις αρχές ανταγωνισμού για επίλυση διαφορών και διαιτησίας.