Όροι Χρήσης

Ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης

Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ και την ιστοσελίδα www.christospatsalides.com.cy (συλλογικά “Εταιρεία”). Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα («Περιεχόμενο»). Οι Όροι αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ υμών και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου από εσάς η οποία αναφέρεται πιο κάτω ως οι "Όροι".

2. Η Συμφωνία σας με τους Όρους

ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ "ΑΠΟΔΟΧΗ" Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Δηλώνετε επίσης ότι έχετε τη νομική εξουσία να αποδεχτείτε τους Όρους εκ μέρους οποιουδήποτε εκπροσωπείτε σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους τότε δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο.ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ "ΑΠΟΔΟΧΗ" Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Δηλώνετε επίσης ότι έχετε τη νομική εξουσία να αποδεχτείτε τους Όρους εκ μέρους οποιουδήποτε εκπροσωπείτε σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους τότε δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο.

3. Αλλαγές στους Όρους

Κατά καιρούς, η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει, να αφαιρέσει ή να προσθέσει στους Όρους και διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει κατά την κρίση της. Σε αυτή την περίπτωση, θα δημοσιεύσουμε επικυρωμένους Όρους στην ιστοσελίδα μας και θα καθορίσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης. Η συνεχής χρήση της www.christospatsalides.com.cy μετά την έναρξη ισχύος νέων ή/και αναθεωρημένων Όρων, δεικνύει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους νέους Όρους..

4. Καμία Επαγγελματική Συμβουλή

Η Εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας της δεν παρέχει νομικές, λογιστικές ή επενδυτικές συμβουλές. Οποιαδήποτε τυχόν πληρωμή συνδρομής δεν δημιουργεί κανένα επίπεδο σχέσης συμβούλου-πελάτη και η από μέρους σας χρήση των Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί νομική ή άλλως επαγγελματική συμβουλή.

5. Υλικό Διαθέσιμο Μέσω του Περιεχομένου

Παρέχεται ως έχει: Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το Περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες, όπως αρχεία δεδομένων, κείμενα, κώδικα, μουσική, αρχεία ήχου, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε παραβατικού Περιεχομένου, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων στο Περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται, συνδέεται ή άλλως είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας.Παρέχεται ως έχει: Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το Περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις πληροφορίες, όπως αρχεία δεδομένων, κείμενα, κώδικα, μουσική, αρχεία ήχου, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε παραβατικού Περιεχομένου, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων στο Περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται, συνδέεται ή άλλως είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας.

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση του Περιεχομένου.

6. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

Συμφωνείτε να μην συμμετάσχετε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Παραβίαση νόμων και δικαιωμάτων:

Δεν επιτρέπεται (α) να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε τοπικών, κρατικών, εθνικών ή διεθνών νόμων, (β) να παραβιάσετε ή να ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της υπεξαίρεσης ή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητας ή δικαιωμάτων απορρήτου..

β. Άγρα πελατών:

Απαγορεύεται η χρήση του Περιεχομένου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Περιεχομένου για τη μετάδοση διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, επιστολών τύπου αλυσίδας, σχέδια πυραμίδων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αυτόκλητη ή ανεπιθύμητη πρόσκληση.

c. Πλαστή ταυτότητα ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση:

Απαγορεύεται να παριστάνετε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή να παραποιείτε τη σχέση σας με άτομα ή οντότητα κατά τη χρήση του Περιεχομένου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό ή τα προσωπικά στοιχεία άλλου ατόμου χωρίς εξουσιοδότηση

Άνευ εξουσιοδότησης απαγορεύεται η πρόσβαση στο Περιεχόμενο, ή στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το Περιεχόμενο, μέσω της εξόρυξης κωδικού πρόσβασης hacking ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η WWW.CHRISTOSPATSALIDES.COM.CY ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΡΗΤΑ, ΣΙΩΠΗΡΑ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΛΗΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ, ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ, ΌΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ WWW.CHRISTOSPATSALIDES.COM.CY ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΧΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΈΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΤΕ ΕΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Ή ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ..

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ), ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Η ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ Η ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

10. Αποζημίωση

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αποζημιωμένη τη www.christosptsalides.com.cy, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους συνεργάτες και τους αντιπροσώπους της από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, ζημιών, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από (α) την παραβίαση των Όρων, (β) την αδυναμία σας να επαληθεύσετε την άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας, και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο που προκύπτει από τη χρήση του Περιεχομένου από σας.

11. Πολιτική Απορρήτου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να χειρίζεται υπεύθυνα τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Περιεχομένου μας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Cookies, τα οποία και τα δύο ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά και αποτελούν μέρος των παρόντων Όρων. Ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, ώστε να γνωρίζετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

12. Εμπορικά σήματα

Το όνομα, τα λογότυπα, τα εικονίδια και άλλα εμπορικά σήματα της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα κατεβάσετε εικόνες των εμπορικών σημάτων απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τροποποιημένες εκδόσεις των εμπορικών σημάτων μας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιείτε το εταιρικό μας λογότυπο μόνο για αναφορική χρήση (π.χ. να αναφέρεστε στην Εταιρεία ως οργανισμό), υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν συνεπάγεται την έγκριση ή τη συνεργασία με την Εταιρεία.

Άλλα εμπορικά σήματα που τυχόν να χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι τα σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα σήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναφοράς και δεν προορίζονται να προτείνουν ή να υπονοούν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

13. Τερματισμός

Από την Εταιρεία: Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία ή την πρόσβαση σε όλο ή οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ατομική σας πρόσβαση και χρήση του Περιεχομένου μπορεί να τερματιστεί από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Από Εσάς: Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα σύμβαση, μπορείτε να σταματήσετε την πρόσβαση ή τη χρήση του Περιεχομένου ανά πάσα στιγμή.

Αυτόματο κατά την παραβίαση: Το δικαίωμά σας για πρόσβαση και χρήση του Περιεχομένου μπορεί να τερματιστεί αυτόματα κατά την παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους.

Αυτόματη Ισχύ: Η αποποίηση εγγυήσεων, ο περιορισμός της ευθύνης και οι διατάξεις περί δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου θα επιβιώσουν από οποιαδήποτε καταγγελία. Οι εγγυήσεις και οι υποχρεώσεις αποζημίωσης θα ισχύουν για ένα χρόνο μετά τη λήξη τους.

14. Αλλοι Όροι

Επιλογή δικαίου: Οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίλυση διαφορών: Συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και υμών σχετικά με τους παρόντες Όρους διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κυβερνήσεως ή διακυβερνητικής οντότητας που χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο με την επίσημη ιδιότητά σας και σας απαγορεύεται νομικά να αποδεχτείτε τις ρήτρες επιλογής δικαίου και αποκλειστικής δικαιοδοσίας πιο πάνω, τότε αυτές οι ρήτρες δεν ισχύουν για εσάς.

Καμία παραίτηση: Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιουδήποτε από τους Όρους δεν θα εκληφθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα.

Διαχωρισμός: Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή τελικό προσδιορισμό αρμόδιου δικαστηρίου, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαχωρίσιμη και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

Καμία σχέση αντιπροσωπείας: Συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμία σχέση κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και της Εταιρείας ως αποτέλεσμα των Όρων ή από τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου από εσάς.

Άλλες νομικές αποποιήσεις

 
Η Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ είναι δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία (αριθμός εγγραφής 243073), εποπτεύεται από το Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (Αριθμός Εγγραφής 112) και έχει άδεια παροχής νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.