Φοροτεχικές Υπηρεσίες και Υποστήριξη

Προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους ακόλουθους τομείς:
  • Συμβουλές: Έχουμε εκτεταμένη εμπειρία σε φορολογικό σχεδιασμό και παρέχουμε υποστήριξη στη διάρθρωση των συναλλαγών για να προσθέσουμε αξία για την ελαχιστοποίηση των οικονομικών κινδύνων.
  • Καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Σύμφωνα με τις συνιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, το κυπριακό καθεστώς IP είναι ένα από τα πλέον ευνοϊκά ανά τον κόσμο αφού φορολογεί τα κέρδη με πραγματικό συντελεστή μόλις 2,5%. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας παρέχουν καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ώστε να πετύχετε το μέγιστο όφελος και να προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.
  • Προετοιμασία συμμόρφωσης και υποβολή δηλώσεων: Η εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών μας μπορεί να προετοιμάσει και να υποβάλει τις φορολογικές σας δηλώσεις εξασφαλίζοντας πλήρη, έγκαιρη συμμόρφωση και διαδικασία χωρίς ταλαιπωρία.
  • Εγγραφή στο τμήμα φορολογίας ΦΠΑ και VIES: Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία να εγγράψουμε την εταιρεία σας και να λάβουμε τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις / λογαριασμούς για τις υποβολές ΦΠΑ και VIES.
  • DAC 6 Συμμόρφωση: Η διασυνοριακή υποβολή φορολογικών δηλώσεων είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι στο παρελθόν. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, είτε είστε ιδιώτης, είτε εταιρεία είτε φορολογικός διαμεσολαβητής.