Η Εταιρεία μας

Η ιστορία μας από το 1996

Η Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ ιδρύθηκε το 1996 από τον Χρίστο Πατσαλίδη με την επωνυμία Christos Patsalides & Associates.  Σήμερα, στεγάζεται στην καρδιά της Λευκωσίας πολύ κοντά στα δικαστήρια και το επιχειρηματικό κέντρο.

Η καλή φήμη της Εταιρείας μας ως παροχέας αποτελεσματικής εκπροσώπησης και εξυπηρέτησης την έχει καθιερώσει ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη. Στόχος μας είναι η εξεύρεση καινοτόμων και πρακτικών λύσεων στις σύνθετες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας με σκοπό τη επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν τον χειρισμό ολοένα και πιο περίπλοκων νομοθετικών ρυθμίσεων, την αντιμετώπιση νομικών διαφορών, την ανάλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων σε νέες και υφιστάμενες αγορές καθώς και την αξιολόγηση νέων ευκαιριών.

Σήμερα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες τόσο σε εγχώριους όσο και σε διεθνείς πελάτες καθώς και στον δημόσιο τομέα.

0 +
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ
0
ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0
ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Christos Patsalides Corporate Management Ltd

Η Εταιρεία μας επεκτάθηκε με την ίδρυση της Χρίστος Πατσαλίδης Corporate Management Ltd, μιας συνδεδεμένης εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της οποίας προσφέρουμε λογιστικές υπηρεσίες, εξελιγμένες εταιρικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές για επενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιαρθρώσεις κεφαλαίων, χρηματοδότηση έργων, δημόσια εγγραφή και αναδοχή δημόσιων προσφορών, ρυθμιστικά, φορολογικά θέματα.

Έχουμε πλήρη κατανόηση των θεμάτων και η μακροχρόνια σχέση μας με τις ρυθμιστικές αρχές μας και τους τοπικούς εταίρους μας επιτρέπει μια αποτελεσματική επικοινωνία που στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων.

Η Φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζουμε πλήρως το γεγονός ότι οι πελάτες μας είναι ο λόγος της ύπαρξής μας και η συμπεριφορά μας αντικαθρεπτίζει αυτή μας την αναγνώριση. Η καλή μας φήμη είναι για εμάς υψίστης σημασίας και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα και η διαφάνεια είναι τα θεμέλια για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση του καλού μας ονόματος.

Η συμπεριφορά της Εταιρείας μας βασίζεται στη αρχή ότι οι πελάτες μας, το προσωπικό μας, οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες και η κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να επωφελούνται από την παρουσία μας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες για να βοηθήσουμε οικονομικά δυσπραγούντα άτομα στην κοινότητά μας που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη μιας κουλτούρας ακεραιότητας και ορθών πρακτικών απασχόλησης που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την πολυμορφία στο γραφείο μας. 

Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε να τον ελαχιστοποιήσουμε ακολουθώντας υψηλά πρότυπα πρακτικών περιβαλλοντικής προστασίας.