Ιδιότητα:
Διευθυντής Διοίκησης
Επικοινωνία:
+357 22677677

Μάριος Μαυρίκιος

Ο κ. Μαυρίκιος είναι στη εταιρεία από το 2017 ως Διευθυντής Διοίκησης.

Εκπαίδευση:
Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of Long Island, NY, USA, 1988

Πτυχίο, Management, Advertising & Finance, University of Long Island, NY, USA, 1986

AAS Diploma, Liberal Arts, Junior College of Albany, NY, USA 1984
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά