Ιδιότητα:
Διευθύνων Σύμβουλος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Άντης Καπλάνης

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Χρίστος Πατσαλίδης Corporate Management Ltd, ο κ. Καπλάνης κατέχει πληθώρα εμπειριών και εξειδίκευσης στη διαχείριση χρηματοοικονομικών θεμάτων. Έχει εργαστεί για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε ανώτατες θέσεις σε επιχειρήσεις, επενδυτικούς και τραπεζικούς οίκους και σε εμπορικές τράπεζες. Υπήρξε σύμβουλος σε μεγάλες εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα σε θέματα όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναδιαρθρώσεις κεφαλαίων, χρηματοδότηση έργων μέσω κοινοπρακτικών δανείων, καθώς και δημόσια εγγραφή και αναδοχή δημόσιων προσφορών. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με τη ρυθμιστική, φορολογική και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Έχει υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια επενδυτικών οργανισμών, ρυθμιζόμενων οντοτήτων και εισηγμένων εταιρειών.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Οικονομικών, London School Of Economics and Political Science, London, UΚ 1990

Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of California at Berkeley, US 1992

Μέλος του Ορκωτού Ινστιτούτου 1999
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά