Ιδιότητα:
Οικονομικός Διευθυντής
Επικοινωνία:
+357 22677677

Μάριος Καστανιάς

Ο κ. Καστανιάς είναι στην εταιρεία από το 2010 και είναι ο Οικονομικός Διευθυντής και για τις δύο εταιρείες, Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ και Christos Patsalides Corporate Management Ltd. Ο κ. Καστανιάς είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που παρέχει λογιστικές, μισθοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων των πελατών μας.

Εκπαίδευση:
Business Economics Diploma, Stonebridge Associates Inc, Cornwall, UK 1992

Μεταπτυχιακό, MBA, Leicester University, Leicester, UK 1999
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά