Ιδιότητα:
Συνεταίρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Βαρτενή Κασαπιάν

Η κα Κασαπιάν είναι στην Εταιρία μας από το 2009 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Cyprus International Trust και GDPR. Είναι γνώστης και έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το δικαίο φαρμακευτικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει τους κανονισμούς φαρμάκων, αγοραπωλησίες φαρμακείων, το δίκαιο του συστήματος υγείας και δικαιώματα των ασθενών. Έχει διατελέσει μέλος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής της Αμερικής στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ το 2007, όπου ασχολήθηκε με τη προώθηση νομοθεσίας από το Κογκρέσο για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών, Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής του κοινοβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες σε έργα που σχετίζονται με τη βιοενέργεια, την αγροτική ανάπτυξη και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής ρίπων.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2004

Μεταπτυχιακό Νομικής, European Law of Human Rights, Montpellier 1, Montpelier, Γαλλία, 2006

Εγγραφή στο μητρώο μελών του Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, Θεσσαλονίκη 2007

Εγγραφή στο μητρώο μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσία 2010
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αρμενικά