Η εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενεργώντας με αυτό τον τρόπο και ως νομικός σύμβουλος σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το γραφείο της Επιτρόπου. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανακοινώνουμε αυτό το γεγονός καθώς συνιστά την αφετηρία μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) αποτελεί το ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής οδήγησαν στη ψήφιση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ο οποίος στόχο είχε να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πορεία προς τη ψηφιακή εποχή και ειδικότερα στη πλέον εξειδικευμένη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να επιφέρει περεταίρω προκλήσεις και ως εκ τούτου αλλαγές στο τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πολύ σοβαρά το Κανονισμό και αυτό δικνύεται από το επίπεδο των προστίμων που έχουν επιβληθεί. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής είναι το ποσό των 746 εκατομμυρίων ευρώ από το Λουξεμβούργο στην Amazon Europe. Στη Κύπρο το μεγαλύτερο πρόστιμο ήταν 925,000 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε στη WS WiSpear Systems Ltd τον Νοέμβριο του 2021 για παράβαση των γενικών αρχών του Κανονισμού (Art. 5(1) a).

Η ενασχόληση μας με αυτό τον τομέα ως νομικοί σύμβουλοι του γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας προσδίδει εις βάθος γνώσεις και μας επιτρέπει να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και εις βάθος νομικές γνωματεύσεις απαραίτητες για τη σωστή εφαρμογή του Κανονισμού.