Διατήρηση δικαιωμάτων προσωπικού κατά τη μετατροπή ιδιωτικής εταιρίας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Varteni Kasapian What happens if a company is converted from private limited liability company to a public law company but retains its economic identity? Preservation of the identity and economic entity presupposes that the company’s property, as well as assets and liabilities, will be transferred as such to the legal public law entity that will …

Διατήρηση δικαιωμάτων προσωπικού κατά τη μετατροπή ιδιωτικής εταιρίας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διαβάστε Περισσότερα »