Ιδιότητα:
Δικηγόρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Μύρια Νικολάου-Πετρίδη

Η κα. Νικολάου-Πετρίδη πρωτο εργάστηκε στην Εταιρεία το 2001 και αναχώρησε το 2007 για να ιδρύσει και να διευθύνει το δικό της δικηγορικό γραφείο. Η εταιρεία της κ. Νικολάου-Πετρίδη συγχωνεύτηκε με την Χρίστος Πατσαλίδης ΔΕΠΕ το 2017, και η κ Νικολάου-Πετρίδη επέστρεψε στην Εταιρεία. Είναι εμπειρογνώμων στις διαπραγματεύσεις, τις δικαστηριακές διαφορές και τη διαιτησία. Έχει εμφανιστεί ενώπιον όλων των δικαστηρίων της Κύπρου συμπεριλαμβανομένου και του Ανωτάτου. Είναι ιδιαίτερα γνώστης του εμπορικού δικαίου, των αδικοπραξιών καθώς και του δικαίου περί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής, πώλησης και μίσθωσης ακινήτων. Πέραν της ενασχόλησης με δικαστηριακής φύσεως διαφορές και υποθέσεις, η κα Νικολάου – Πετρίδη ασχολείται επισταμένως και με την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 2001

Εγγραφή στο μητρώο μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 2002
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά