Ιδιότητα:
Λογιστής
Επικοινωνία:
+357 22677677

Μαρία Τουμάζου

Η κ. Τουμάζου ήρθε είναι στη Χρήστος Πατσαλίδης Corporate Management Ltd από το 2017 και είναι η εσσωτερική λογίστηρια της εταιρείας. Είναι επίσης υπεύθυνη για ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο κυρίως ημεδαπών εταιρειών στις οποίες προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες.

Εκπαίδευση:
BSc, Accounting, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, 2015
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά