Ιδιότητα:
Δικηγόρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Μαρία Χρονία

Η Μαρία είναι στην εταιρία από το 2011. Είναι εμπειρογνώμων σε θέματα εταιρικού δικαίου με εκτεταμένη εμπειρία σε διαδικαστικές συναλλαγές τόσο με τον Έφορο Εταιρειών όσο και με τραπεζικά ιδρύματα στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Διαθέτει εκτεταμένη γνώση εμπειρία και ενασχόληση σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν την προετοιμασία εταιρικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εταιρίας από την εγγραφή έως την εκκαθάριση. Η μακρόχρονη συνεργασία της με τραπεζικά ιδρύματα περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών και τη διαχείριση συναλλαγών όπως KYC.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 2010

Εγγραφή στο μητρώο του μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 2011
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά