Ιδιότητα:
Συνεταίρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Γιώργος Παναγίδης

Ο Γιώργος Παναγίδης εργάζεται στην εταιρεία μας από το 2010 και τον Ιανουάριο του 2020 έγινε ένας εκ των συνεταίρων. Ο τομέας της κύριας ενασχόλησης του είναι ο χειρισμός δικαστηριακών υποθέσεων, καθώς και η διεκπεραίωση συμφωνιών εμπορικής φύσεως. Ειδικότερα ο Γιώργος ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων αστικών αδικημάτων, υποθέσεων που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα, οικογενειακού και διοικητικού δικαίου και δικαίου συμβάσεων. Περαιτέρω, έχει εμπειρία στη σύνταξη και ολοκλήρωση συμφωνιών και νομικών κειμένων σε ό,τι αφορά εμπορικές συναλλαγές ιδιωτών και εταιρικής φύσεως, όπως ενδεικτικά συναλλαγές για αγοραπωλησία μετοχών και συναλλαγές που αφορούν μισθώσεις και αγοραπωλησία ακινήτων. Έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις αστικού δικαίου, δικαίου των συμβάσεων και αστικών αδικημάτων, όπως ενδεικτικά δυσφήμισης, παράνομης επέμβασης, διεκδίκηση αποζημιώσεων για τραυματισμούς και έχει χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων που άπτονται τραπεζικών και ασφαλιστικών ζητημάτων.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα, 2003

Μεταπτυχιακό Νομικής, European Union Law, University of Leicester, Leicester, UΚ, 2006
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά