Ιδιότητα:
Συνεταίρος Επικεφαλής Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων
Επικοινωνία:
+357 22677677

Κωνσταντίνος Κοκκινόφτας

Ο κ. Κοκκινόφτας είναι Επικεφαλής του Τμήματος Δικαστικών Υποθέσεων και είναι στην Εταιρεία από το 2000. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές του Αστικού Δικαίου και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλισης, εργατικό δίκαιο και συμβάσεις. Στους πελάτες του συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικοί οργανισμοί, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων, MME, τράπεζες και εταιρείες μετάλλου και ανακύκλωσης. ‘Εχει επιχειρηματολογήσει ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 1995

Μεταπτυχιακό Νομικής, European & Comparative Law University of Maastricht, Netherlands, 2000

Εγγραφή στο μητρώο μελών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 1996
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά