Ιδιότητα:
Συνεταίρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Αυγουστίνος Τσάρκατζιης

Ο συνεταίρος Αυγουστίνος Τσαρκατζής, είναι ένας έμπειρος και καταξιωμένος δικηγόρος που είναι στην εταιρεία μας από το 2004.

Έχει εκτεταμένη γνώση του Αστικού και Διοικητικού Δικαίου, του Οικογενειακού και Περιουσιακού Δικαίου. Όσον αφορά το Οικογενειακό δίκαιο, ο Αυγουστίνος χειρίζεται διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, υποθέσεις διατροφής και περιουσιακές διαφορές μεταξύ συζύγων. Επιπλέον, ο Αυγουστίνος εκπροσωπεί τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και έχει μακρά καριέρα επιχειρηματολογίας ενώπιον της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής και της εμπειρίας του στην αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών και εκπροσώπησης διαφόρων μεγάλων εκδοτικών οίκων στην Κύπρο, έχει αποκτήσει ευρεία εμπειρία σε υποθέσεις λίβελλου και δυσφήμησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αυγουστίνος έχει ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση σε υποθέσεις δυσφήμησης που προκύπτουν στην αγορά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Facebook (Meta). Έχει εμφανιστεί πολλές φορές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών Κύπρου και έχει συμβουλεύσει πελάτες σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις της υποβολής προσφορών στην Κύπρο. Εν τέλει αλλά εξίσου σημαντικό, ο Αυγουστίνος έχει εις βάθος γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν το κατασκευαστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και αναθεώρησης συμβάσεων κατασκευής και συμφωνιών αγοράς, ενεργώντας τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και του αγοραστή, καθώς και την επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργολάβου.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής,
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 2003

Μεταπτυχιακό Νομικής, University of Leicester, Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο, 2007

Εγγραφή στο μητρώο μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσία 2004
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά