Δικαστηριακή Εκπροσώπηση

Έχουμε εκτενή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα των Κυπριακών Δικαστηρίων και Αρχών συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Ελέγχου Προσφορών, Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων κ.α.

Οι πλήστες των υποθέσεων μας εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Ενεργειακό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας
 • Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας
 • Ταμεία
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Μεταναστευτικό Δίκαιο
 • Κληρονομική Διαδοχή, Διαθήκες και Καταπιστεύματα