Κληρονομική Διαδοχή, Διαθήκες και Καταπιστεύματα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία της διαθήκης σας, στην φύλαξη και καταχώρηση της, στην εκτέλεση της, υπό την ιδιότητα μας ως οι εκτελεστές της, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατά το στάδιο διαχείρισης και διανομής της περιουσίας σας, στον όποιο εκτελεστή της διαθήκης εσείς επιθυμείτε να ορίσετε . Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το κληρονομικό δίκαιο γενικά, την κατάρτιση και σύνταξη διαθηκών, τη διαχείριση περιουσίας θανόντων προσώπων και τη δημιουργία καταπιστευμάτων σε διάφορες δικαιοδοσίες.