Ιδιότητα:
Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός
Επικοινωνία:
+357 22677677

Στάλω Παφίτου

Η κ. Παφίτου που είναι στην εταιρεία από το 2020 κατέχει ευρεία γνώση και εμπειρία σε θέματα εταιρικών υπηρεσιών όπου εξειδικεύθηκε για περισσότερα από δεκατέσσερα χρόνια. Η κ. Παφίτου χειρίζεται μια ευρεία κάμα μεγάλων χαρτοφυλακίων για ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Cyprus College, Λευκωσία, Κύπρος, 2005

Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος, 2008
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά