Ιδιότητα:
Ασκούμενη Δικηγόρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Παναγιώτα Παναγή

Η Παναγιώτα Παναγή εργοδοτήθηκε από την Εταιρεία ως ασκούμενη δικηγόρος μετά το πέρας των σπουδών της και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης των επαγγελματικών της προσόντων.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2022

Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2017
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά