Ιδιότητα:
Λογιστής
Επικοινωνία:
+357 22677677

Κατερίνα Τσερίκτσογλου

Η κ. Τσερίκτσογλου είναι στη Christos Patsalides Corporate Management Ltd ως οικονομολόγος από το 2019 και παρέχει λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Με εμπειρία πέρα των δέκα ετών σε ελεγκτικά γραφεία η τεχνογνωσία της επεκτείνεται τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε Trusts. Επιβλέπει τη ορθή τήρηση λογιστικών αρχών εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση που υποστηρίζουμε είναι σύννομη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκπαίδευση:
Λογιστική, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελλάδος, 2010

Πτυχίο Οικονομικών, Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2018  
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά