Ιδιότητα:
Λογιστής
Επικοινωνία:
+357 22677677

Ιωάννα Ευσταθιάδη

Η κ. Ευσταθιάδη είναι στη Christos Patsalides Management Consulting Ltd από το 2019. Παρέχει λογιστικές υπηρεσίες και τη τήρηση λογιστικών βιβλίων Κυπριακών εταιρειών. Παρέχει πλήρη λογιστική υποστήριξη, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και προϋπολογισμού καθώς επίσης ετοιμάζει και υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και VIES.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Technology Management, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2011
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά