Ιδιότητα:
Διοικητικός Λειτουργός
Επικοινωνία:
+357 22677677

Ιωάννα Ακονά

Η κ. Ακονά είναι στη Christos Patsalides Corporate Management Ltd από το 2021 και παρέχει διοικητικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα Κυπριακών και offshore εταιρειών.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος 2013

Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος 2016
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά