Ιδιότητα:
Δικηγόρος
Επικοινωνία:
+357 22677677

Γιάννης Ησαΐας

Ο κ. Ησαΐας είναι με την εταιρεία από το 2014. Έχει ευρεία γνώση του αστικού δικαίου και ιδιαίτερα σε θέματα λίβελλου και δυσφήμισης.

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος, 2014

Εγγραφή στο μητρώο μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, 2015
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά